Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Umeå kn, SKOGSMUSEN 1 MARIAKYRKAN

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Mariakyrkan byggdes som stadsdelkyrka öster om centrala Umeå. Kyrkan är uppförd i tegel, och har gula tegelfasader. Det svagt sluttande pulpettaket är täckt med papp. På taket sitter klockupphängnigsanordningen i form av en vit, genombruten kub. Söder om kyrkan sträcker sig den lägre församlingslängan.

Kyrkan har en ljus interiör. Väggarna är vitputsade och takets träpanel vitmålad. Golvet är av kalksten. De fasta träbänkarna är placerade i två öppna kvarter. Den vävda altartextilen är utförd av Margareta Westin.

KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998.