Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Norsjö kn, PETIKNÄS 6:1 PETIKNÄS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Byggnaden uppfördes ursprungligen 1920 som kombinerat gravkapell och klockstapel i Bastuträsk (nuvarande västra delen av byggnaden med tornet). Vem som ritade grav-kapellet är inte känt. Bastuträsk hade vid denna tid sin kyrksal förlagd i byns skola, men när denna byggnad skulle användas som fältsjukhus 1940 förlängdes gravkapellet efter ritningar av komminister Hilmer Eby, och användes därefter som kyrka i Bastuträsk. Sedan en ny större kyrka uppförts i Bastuträsk 1955, flyttades byggnaden i sektioner till Petiknäs, där den både byggdes om och till. En stor del av virket var ruttet och fick bytas efter flytten. Kapellsalens rundbågiga fönster (tre på vardera långsidan) hade ursprungligen varit placerade så högt att de bröt takfoten med halva sin höjd och därigenom fick karaktären av små takkupor. (En liknande fönstersättning finns f.ö. på gamla kyrkskolan i Bastuträsk.) I samband med att en stor del av virket i väggarna byttes ut förenklades fönstersättningen så att fönstren flyttades ner nedanför takfoten, varefter yttertaket lades om. Den lägre fönstersättningen innebar förmodligen också att innertakets utformning ändrades till den nuvarande. Ytterligare en större förändring innebar tillbyggnaden av en församlingsdel, med sakristia, församlingssal, kapprum, pannrum för oljeeldning, kök, två toaletter och städskrubb. Kapellet invigdes på sin nya plats i Petiknäs 1958. Byggnaden ägdes av Petiknäs kapellstiftelse fram till 1972, när stiftelsen upphörde och byggnaden övertogs av Norsjö församling.