Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Haninge kn, KALVSVIK 11:25 JORDBRO KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Kyrkan, med väggar av stående träpanel, ligger i anslutning till Jordbro centrum. En central hall med kapprum nås från centrum eller talldungen på motsatta sidan, väster om kyrkan. Där står klockstapeln med hög resning av tre stolpar och det kringbyggda klockrummet infäst på låg höjd i den undre delen. Dolda takfall utom över kyrkorummet som har brant, enkelsidigt fall mot koret i söder. Kvadratiskt kyrkorum med fönsterband runtom och över hörn parställda, smala och trägallerfösedda, fönster till golv. Öppna takstolar av träfackverk. Klinkerklätt golv. Bänkkvarter av lösa trästolar med mittgång.

Källa: Illerstad, Lennart: Nya Svenska kyrkor. D1, Svealand. 1990