Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Höganäs kn, LERBERGET 49:706 LERBERGETS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Lerbergets kyrka byggdes 1982 efter ritningar av arkitekterna Bengt Blasberg och Henrik Jais-Nielsen.

Lerbergets kyrka ligger i Höganäs-förorten Östra Lerbergets centrum, som ritats av samma arkitekter. Kyrkan ingår i ett komplex av låga byggnader i rött tegel med sadeltak, vilka inrymmer församlingslokaler kring en inre gård. Lokaler för barn- och ungdomsverksamhet finns i en tillbyggnad i söder, byggd 1995. Kyrkobyggnaden reser sig över komplexet med högt pulpettak, slutna tegelmurar med höga smala fönster åt söder och ett större åt norr vid altarväggen. En fristående tornliknande klockstapel markerar entrén till anläggningen. Kyrkorummet är asymmetriskt med större bredd än längd. De osmyckade tegelmurarnas struktur framhävs av sidoljuset. Innertaket och all inredning är utförd i omålad furu: det enkla altarbordet, ambon, orgeln och stolarna. Altarväggen pryds av ett stramt träkors och en vävnad.

Ur beslut om skydd 2002