Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Luleå kn, STADSÖN 2:102 STADSÖKYRKAN

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Stadsökyrkan är uppförd i trä. Talet är täckt med papp. Kyrkorummet har fått ett högt pulpettak, församlingsdelen är lägre. Fasaderna är klädda med brunmålad träpanel. Klockstapel, i brunt trä, är placera invid kyrkans vägg.

Kyrkorummet är kvadratiskt, med möjlighet till utvidgning genom en vikvägg. Altaret är placerat diagonalt i hörnet, framför ett takhögt fönster. Väggar och tak är klädda med ljust blålaserad träpanel. Golvet täcks av en plastmatta. Kyrkan är möblerad med lösa stolar.

Altarvävnaden är komponerad av Brita Rehndahl.

KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998