Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Jönköping kn, ÖVERLÄRAREN 3 RÅSLÄTTSKYRKAN

 Anlaggning - Historik

Historik
Råslättskyrkan byggdes 1974-75 efter ritningar av arkitekten Per Rudenstam.

Råslättskyrkan ingår i en stor anläggning i Råslätts förortscentrum i Jönköpings södra delar. Hela anläggningen har fasader i rödbrunt tegel och flacka tak. Kyrkans korparti är markant utformat som en bred lanternin som reser sig över omgivande byggnader. Kyrkorummet är rektangulärt med korpartiet åt väster. Altarväggen är vinklad och fortsätter upp i den höga lanterninen med en dekorativt mönsterlagd panel som utsmyckning. Övriga väggar är utförda i rött tegel. Ljuset faller huvudsakligen in genom ett högt placerat fönster i korlanterninen. Altarbord, knäfall och dopfunt i trä är ritade av arkitekten. 1995 uppsattes en relief i keramik av Magnus Johansson på väggen över altarbordet. En fristående enkel klockbärare markerar ingången till kyrkan.

Ur beslut för skydd 2002