Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gullspång kn, NORRA BACKA 1:29 M.FL. SÖDRA RÅDA NYA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - SÖDRA RÅDA

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 999, år 1900: 1408, år 1995: 510

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING – Södra Råda kyrka ligger ca en km nordväst om platsen för den år 2001 brunna medeltidskyrkan (SÖDRA RÅDA GAMLA KYRKA).

RASERAD KYRKA / RUIN – se I: SÖDRA RÅDA GAMLA KYRKA.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Den nya kyrkan uppfördes i sten efter ritningar av Ludvig Hawerman och stod färdig 1859. Den är uppförd som en rektangulär salkyrka med torn i väster och en tresidigt avslutad sakristia öster om koret. Kyrkan restaurerades såväl till det yttre som inre år 1955, då yttermurarna målades vita.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Murarna är putsade såväl exteriört som interiört och genombryts av rundbågiga fönsteröppningar. De flacka sadeltaken över långhus och torn är skiffertäckta. Det nyklassicistiskt präglade kyrkorummet täcks av ett cirkelsegmentformat, putsöverdraget, valv. Bänkinredningen är sluten. 1955 målades kyrkorummet om med vita väggar och ljusblått valv. I västra delen av långhuset borttogs de tre sista bänkraderna och rum för och textilförvaring och sammankomster inreddes under läktaren. Den nyklassicistiska altaruppsatsen inramar en tavla av Gustaf Henrik Brusewitz från 1875.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1994 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2005.