Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, ROSENBAD 9 ROSENBAD

 Anlaggning - Historik

Historik
Namnet Rosenbad härstammar från 1680-talet då det låg ett badhus på platsen. Badhuset byggdes av Christopher Thiel och drevs av släkten Thiel fram till 1761 då det köptes av familjen Bonde. Bland annat erbjöds bad i vatten och rosor, vilket förklarar kvarterets namn. Några år senare revs badhuset och ersattes av Bondenska palatset. Palatset revs 1897 för att ge plats åt den nuvarande byggnaden uppförd åt AB Rosenbad och ritad av Ferdinand Boberg i jugendstil med venetianska drag. Byggnaden stod klar 1902 och innehöll restauranglokaler i bottenvåningen med festvåning en trappa upp. De övriga våningarna innehöll kontor och paradlägenheter.

I Klarakvarteren byggdes under åren kring sekelskiftet 1900 ett stort antal bankbyggnader. Sverige genomgick under dessa år en intensiv modernisering och industrialisering. I samma takt utvecklades bankväsendet som en viktig motor i samhället. Klara blev Stockholms och därmed Sveriges finansiella centrum. Bankbyggnaden i sig var en viktig reklampelare, och det var viktigt att ge banken ett intryck av soliditet genom dyrbara material och en överdådig arkitektur. Byggnaderan försågs med det senaste i modernitet som centralvärme, elektriskt ljus och elektriska hissar. I kvarteret Rosenbad finns tre bankbyggnader från dessa år; Nordiska kreditbanken, Skånebanken och Stockholms Stads Sparbank.

1972 köpte staten Skånes Enskilda Bank och Stockholms Sparbank och 1977-81 togs hela kvarteret i anspråk och byggdes om för regeringskansliet. Kvarteret fyra byggnader förbands och fick gemensam entré från Rosenbadsparken. En kulvert byggdes till angränsande regeringskvarter. Samtliga interiörer renoverades och förändrades. Tengboms arkitektkontor svarade för ombyggnaden och inredningen.

KÄLLA: Vårdprogram för kv. Rosenbad. Restaurator AB, Statens fastighetsverk. 2005.