Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, BJÖRNEN OCH LOEN 1 ADELCRANTZSKA PALATSET

 Anlaggning - Historik

Historik
På den del av fastigheten som vetter åt gatan låg ett 1600-talshus vilket efter en brand återuppbyggdes år 1753. Byggnaden fick då sin nuvarande utformning efter ritningar av arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz. Adelcrantz köpte huset 1755 och lät därefter uppföra flygelbyggnaden mot östra gården i direkt anslutning till det befintliga huset. Byggnaden var privatbostad fram till 1800-talets slut varefter den blev butiker och hantverkslokaler. Åren 1928-30 genomgick huset en restaurering och blev statliga kontorslokaler. 1965 gjordes en grundförstärkning. I slutet av 1970-talet revs hela kvarteret Björnen utom Adelcrantzska palatsets huvudbyggnad, bl a fristående flyglar som tillhörde palatsanläggningen. 1979-81 utfördes en ombyggnad och restaurering av huvudbyggnaden.
Adelcrantzka palatset är ett sällsynt och välbevarat exempel på ett stadspalats från rokokotiden. Exteriören är utförd efter det palladianskt klassiska fasadschemat. Interiören är en högklassig franskinspirerad rokokoinredning med typisk disponering av planen och rik inredning med parkettgolv, boaserade och fältindelade väggar, bröstpaneler, kälade tak med stuck, helfranska dörrar med bemålade överstycken m.m.

KÄLLOR: Förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet, 1992-08-19. Beteckning 5342/92
Vårdprogram för Adelcrantzka palatset. Statens Fastighetsverk och Restaurator AB 2005