Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, VINSTOCKEN 1 VINSTOCKEN 1

 Anlaggning - Historik

Historik
Kvarterets form tillkom på 1640-talet då norrmalm reglerades och försågs med rektangulära kvarter och raka gator. Mellan åren 1857-1914 fanns här Hotell Rydberg, som var stadens första moderna hotell.

År 1910 köpte Skandinaviska kreditaktiebolaget hotellet med flera fastigheter i kvarteret. Banken avsåg att bygga ett nytt centralkontor och efter en arkitekttävling fick arkitekt Erik Josephson uppdraget att rita den nya byggnaden. 1914 revs samtliga äldre byggnader i kvarteret utom två i hörnet av Regeringsgatan och Jacobsgatan. I juni 1915 var grundläggningen klar och banken öppnade för allmänheten tredjedagen jul 1918.

Den återstående fastigheten i kvarteret köpte banken 1917 och de två äldre byggnaderna revs 1919. Erik Josephson fick förnyat uppdrag att rita en tillbyggnad som stod klar 1922. Bankpalatset upptog nu hela kvarteret och byggnaden fick därmed sin nuvarande form.
Bankpalatset är utfört i en monumental klassicistisk stil med ett palladianskt formspråk. Fasadytorna är spritputsade med en myckenhet av dekorativa element som pilastrar, lister och balustrader av natursten. Bankentrén, den tre våningar höga bankhallen och till hallen angränsande rum ger ett gediget intryck med ytbeklädnader av sten. Trapphus med golv och trappor i marmor och kalksten. F.d. direktionsvåningen har även en mycket påkostad inredning. Ursprunglig snickeriinredning är bevarad även i kontorsutrymmen.

År 1965 sålde banken fastigheten till staten. Utrikesdepartementet övertog lokalerna och i samband med detta gjordes en invändig ombyggnad.

KÄLLOR: Förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet.1993, Vårdprogram för kvarteret Vinstocken, Statens fastighetsverk. 2004