Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, NORRA DJURGÅRDEN 1:1 SJÖHISTORISKA MUSEET

 Anlaggning - Historik

Historik
Sjöhistoriska museet ligger på Djurgården i Stockholm. Byggnaden ritades av arkitekt Ragnar Östberg (1866-1945) och uppfördes åren 1933-1936. Museet invigdes 1938 av Konung Gustav V.

Byggnaden uppfördes ursprungligen för två olika museisamlingar - Statens sjökrigshistoriska samlingar och svensk sjöfartsförenings samlingar. Det gemensamma museet kunde uppföras tack vare en donation från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. I donationen gavs som villkor bland annat att byggnaden inte fick uppföras i funktionalistisk stil.

Reservationen mot den funktionalistiska stilen kan synas märklig mot bakgrund av Stockholmsutställningen 1930 och genombrottet för "funkis-stilen". Stilfrågan var dock förenad med en kulturuppfattning som hade stark förankring både inom och utom landet vid den tiden. Bredvid den nya funktionalistiska stilen hade den svenska klassicismen, Swedish Grace, en stark ställning. Ragnar Östberg var dess främste företrädare bland arkitekterna.

Sjöhistoriska museets monumentala byggnad ger associationer till antikens tempel och Gustav III:s ofullbordade slott vid Haga i Stockholm, med öppna vyer ned mot vattnet. Det antika temat återgår på den palladianska arkitekturen från slutet av 1700-talet som Gustav III stod fadder till. Det antikiserande temat återgår på det sena 1700-talets arkitektur, en storhetstid också för svensk sjökrigs- och sjöfartshistoria som är väl företrädda i museets samlingar. Byggnaden har formen av ett cirkelsegment, där rotundan markerar mittaxelns skärningspunkt.

Genom en relativt trång entré öppnar sig den runda vestibulen med rymd och ljus i klassisk marmorinredning med smäckra kolonner. I centralaxelns fortsättning genom vestibulen förlades Trofésalen, museets centrum, som fick sitt ljus från höga smala fönster under taket.

Sjöhistoriska museets samlingar har vuxit under åren och moderna tiders krav på arkiv och administration har naggat utställningsytorna i kanten. I huset ryms dessutom modellverkstad, snickeri, fotoateljé, foto- och ritningsarkiv samt bibliotek. Film- och föreläsningssalen tillkom under 1970-talet och en cafeteria inreddes i den södra flygeln i början av 1990-talet.

KÄLLA: Statens fastighetsverk, http://www.sfv.se. 2006