Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, MORKULLAN 2 RYSKA KYRKAN - KRISTI FÖRKLARINGS ORTODOXA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Ryska kyrkan i Stockholm, Kristi Förklarings ortodoxa kyrka, är den äldsta ryska församlingen utanför Ryssland. Den tillkom i samband med fredsfördraget i Stolbova mellan Ryssland och Sverige 1617. De ryska köpmännen i Stockholm och Viborg erhöll då rätten att få ha handelshus och att fritt få hålla gudstjänster.
Församlingen har flyttat mellan olika adresser i Stockholm. Den nuvarande kyrkan är belägen mellan ett bostadshus där kyrkoentré och kyrksal och biutrymmen inryms i gathusets souterrängvåning och i en gårdsunderbyggnad. Kyrkolokalen byggdes 1905-07, samtidigt som huset i övrigt, efter ritningar av arkitekt E Eklundh. Kyrkan är ett typiskt exempel på en rysk huskyrka, som före 1917 var mycket vanlig i Ryssland. Bara i S:t Petersburg fanns 400 av detta slag, men så gott som alla förstördes vid revolutionen. Församlingen har genom åren även disponerat expeditionslokaler och tjänstebostad i byggnaden. Kyrkan bibehåller idag i huvudsak den ursprungliga utformningen och man har under 1990-talet strävat efter att återföra lokalerna till ursprunglig form. Äldre marmoreringsmålningar har konserverats.
Fastigheten i övrigt har ett kulturhistoriskt värde men uppfyller inte de stränga krav som kulturminneslagen ställer för byggnadsminnesförklaring.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1999-03-25, Dnr 2031-97-10725