Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vadstena kn, SJÖGÅRDEN 17 M.FL. ODHNERSKA GÅRDEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Fastigheten består av tre byggnader. Gården uppges vid slutet av 1600-talet vara väl bebyggd. Vid mitten av 1700-talet, då den fungerade som färgeri, fanns ett stenhus på gården (det befintliga) samt trähus, säkerligen identiska med de befintliga bostadshusen. Det ena bostadshuset är uppfört av reveterat timmer i två och en halv våning under brant sadeltak med valmade gavelspetsar. Mot gården finns en smal utbyggnad under sadeltak från 1800-talets mitt. Huset har yttre fönsterbeslag samt snickerier från 1700-talet.
Det andra bostadshuset är uppfört av reveterat timmer i en och en halv våning under sadeltak. Åt gården finns en tillbyggd vinkellänga i två våningar, troligen från 1878. Vindsvåningen var under färgeritiden torkvind.
Stenhuset är uppfört av oputsad gråsten i en våning samt har en överbyggnad av trä, klädd med lockribbspanel under sadeltak. Byggnaden inrymmer ett större och ett mindre rum, båda tunnvälvda. Huset kan vara senmedeltida.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3