Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vadstena kn, KNAPEN 5 UDD JÖNSSONS HUS

 Anlaggning - Historik

Historik
Udd Jönssons hus är delvis av medeltida ursprung, men ombyggdes genomgripande under senare delen av 1500-talet av köpmannen Udd Jönsson. Härvid tillkom en rad salubodar av en typ som saknar motsvarighet i Sverige. De igenmurade bodluckorna är synliga i gatufasaden, som också har två portaler med bl.a. byggherrens och hans hustrus initialer och sönernas bomärken. Från 1837 har byggnaden haft sitt nuvarande utseende. Huset restaurerades utvändigt 1964. Indraget från gatan ligger ett medeltida hus av gråsten; den obebyggda förgården är en rest av stadsplanen under medeltiden, då klostret ägde marken närmast gatan och upplät den för marknadsstånd.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3