Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Östersund kn, VALLA 6:43 SOMMARHAGEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Villan Sommarhagen uppfördes 1914 efter ritningar av arkitekten Per Benson. Byggherre var tonsättaren Wilhelm Peterson-Berger, som fram till 1930 använde Sommarhagen som sommarbostad och därefter permanent fram till sin död 1942. Byggnaden är uppförd av trä i nationalromantisk, främst fornnordiskt inspirerad villastil med jugendpåverkan. Den är uppförd i vinkel och består av en mindre envåningslänga med längsgående loftliknande veranda och ett större tvåvåningsparti med loft och utanpåliggande trappa. Fasaderna är klädda med brunfärgad panel på förvandring. Byggnaden har branta sadeltak, ursprungligen täckta med torv, nu med tegel.
Interiören, nära nog oförändrad sedan ursprungstiden, rymmer ett flertal inredningar av god kvalitet, främst den stora musiksalen i två våningar med dekor av målaren Paul Jonze.
På den stora omgivande ängen finns två träbyggnader, ett f.d. uthus samt den s.k. betjäntbostaden, numera uthus. Dessa byggnader är samtida med huvudbyggnaden och har välbevarade exteriörer.

Byggnadsminnen 1978-1988