Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Krokom kn, GUNNARVATTNET 1:68 PER-HANSAGÅRDEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Per-Hansagården ligger i byn Gunnarvattnet. Byn tillkom 1767 som tre nybyggen på kronojord och befolkades från början av norrmän. Gårdarna anlades på ömse sidor om Hembäckens utlopp i sjön Gunnarvattnet. På en avvittringskarta från 1830 finns fyra gårdar markerade och vid laga skifte 1890-93 hade gårdarnas antal ökat till nio. Den nu aktuella gården omfattade 14 kappland skatt och innehades av bonden Daniel Jonsson som tilldelades kvarboenderätt.
Gården består idag av en tvåvånings parstuga sannolikt från 1700-talets slut, en något yngre enkelstuga samt delvis timrade ekonomibyggnader från 1800- och 1900-talen. Parstugan och enkelstugan har under 1980-1990 rustats upp med statliga byggnadsvårdsmedel.

Ur byggnadsminnesbeslut 1991.