Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Härjedalen kn, EGGARNA 7:3 TRÖSKLOGE I EGGEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Trösklogen har dendrokronologiskt daterats till 1366-67. Det är sannolikt landets äldsta bevarade parloge och en av de äldsta logarna överhuvudtaget. Knappast någon medeltida träbyggnad har genomgått en så djupgående byggnadsarkeologisk undersökning som trösklogen i Eggen. I Bebyggelsehistorisk tidskrift (1995:29) finns en uppsats om logen i Eggen skriven av Göran Andersson och Peter Sjömar.
Logarna var av central betydelse i jordbruket och kan berätta mycket om äldre arbetsmetoder. Trösklogen, eller kornladan, var en mycket viktig byggnad på gården. Funktionsmässigt är byggnadstypen både arbets- och förvaringsplats, både loge och lada, med utrymme för själva tröskningen jämte den tröskade säden. Parlogen har två lador för förvaring på var sin sida om logen. Enkellogen har en lada.
I trösklogen i Eggen finns spår av avbalkningen mellan logen och ladorna. Byggnaden är totalt 47,5 kvm, varav själva logen utgör 14 kvm. Knutarna är av typen rännknut. De två understa stockvarvens knutskallar har emellertid inte samma utseende som de övriga, vilket beror på att logen bygges om i mitten av 1700-talet. Timret till ombyggnaden har dendrokronologiskt daterats till 1752-53. Ena kortsidans yttervägg har spår av beskjutning.
Skörden bars in för tröskning genom den förhållandevis högt placerade dörren, på logens A-vägg. Den större öppningen i C-väggen har tillkommit senare. Tröskningen skedde med slaga mot loggolvet, som nöttes kraftigt. Loggolvet har reparerats efter ombyggnaden på 1700-talet, vilket framgår av att två plankor är av ramsågat virke. Golvet består i övrigt av klovor. Eftersom plankorna ramsågats, kan repareringen tidigast ha skett i mitten av 1800-talet. Då även dessa plankor hann bli nötta och till slut knäckta, kan slutsatsen dras att tröskningen med slaga pågick ett bra tag efter repareringen. Utifrån uppteckningar i Jämtland och Härjedalen upphörde slagtröskningen årtiondena omkring 1900. Övergången till andra tröskningsformer skedde successivt under en lång period.
Logen restaurerades 1997, då en syllstock byttes ut och två golvplankor förstärktes. Taket är sedan tidigare täckt med pannplåt. Logen nyttjas som förvaringsbod.
Trösklogen i Eggen är ett av Jämtlands läns 14 kända medeltida timmerhus, som nu är förklarade som byggnadsminne.

Ur byggnadsminnesbeslut 2000.