Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Härjedalen kn, ÖVERBERG 15:16 REMSÅGEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Sågen är belägen vid Sågbäcken ett par kilometer norr om by Remmet, på samfälld mark, tillhörande Remmets skifteslag - nu i Stora och Iggesunds Bruks AB:s ägo.
Enligt muntliga uppgifter skall sågen ursprungligen ha varit uppförd i Kvarnströmmen, Veman och senare flyttats till sin nuvarande plats. Den skall dock alltid ha tillhört byn Remmet. Sågens ålder har ej gått att fastställa. Flera muntiga uppgiftslämnare menar dock att den är från sent 1700-tal. Den var i bruk senast omkring sekelskiftet 1900 och hade ännu omkring 1920 rännan kvar i brukbart skick. 1929 lade dåvarande ägaren Bergvik och Ala ett nytt spåntak men därefter stod sågen öde och förföll fram till 1986 då den rustades upp med statliga byggnadsvårdsmedel vilket avslutades 1987. Arbetena omfattade mekanisk utrustning samt rekonstruktion av den då helt nedruttna vattenrännan.
Anläggningen utgörs av ett öppet såghus på rustbädd och under spåntak med bevarad mekanisk utrustning bestående av vattenrännor med luckor, vattenhjul, hävstänger, spel, ramsåg och uppfordringsanordningar samt rekonstruerad vattenränna utanför byggnaden. Remsågen är en teknikhistoriskt intressant anläggning och med sin höga ålder saknar den motsvarighet i länet och är att anse som synnerligen märklig byggnad.

Ur byggnadsminnesbeslut 1990.