Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Bräcke kn, HÅLLBORGEN 1:14 NORGÅRN I HÅLLBORGEN (ANTESGÅRDEN)

 Anlaggning - Historik

Historik
Norrgården har tillhört samma släkt i många generationer. Bostadshuset, en parstuga i två våningar, är uppförd på 1700-talet med flyttades till sin nuvarande plats samt påbyggdes omkring 1846-48. Det är uppfört huvudsakligen i timmer med lockpanel. Ingången har spegelpardörrar och fönstren har foder med profilerade överliggare. Interiören är anmärkningsvärt ålderdomlig och välbevarad med målade tapeter, även med figurmotiv, i flera rum. Målningarna är utförda av en kringvandrande dalmålare. Även andra äldre inredningsdetaljer som spegeldörrar och kakelugnar finns bevarade. Vidare finns en timrad och rödfärgad bryggstuga från omkring 1880, uppförd i en och en halv våning, numera inredd till en modern bostad, samt ett timrat härbre från 1800-talets förra hälft. Byggnaderna har tegeltak.

Byggnadsminnen 1978-1988.