Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, ÄLVSBORG 855:752 NYA ÄLVSBORG

 Anlaggning - Historik

Historik
Sedan Älvsborgs gamla fästning utdömts upprättade Johan Wärnschiöld 1646 en plan för en ny fästning.
Fästningen, som fick namnet Ny-Elfsborg eller Nya Älvsborg, grundlades 1653 på ett skär i Göta Älv. (Gamla Älvsborg raserades 1660. På ruinerna har senare Carnegiska sockerbruket byggts)
De äldsta delarna i fästningen är det rektangulära s.k. hornverket.
Arbetena fortsatt under Erik Dahlberghs ledning och fästningen byggdes ut med torn och femuddigt bastionsverk.
Tornet byggdes 1691-1709 och inreddes bl.a. med det ännu väl bevarade kapellet. Fästningen motstod ett danskt anfall 1719 men skadades allvarligt. Flera kanonkulor i murarna är minnen från händelsen. Omfattande upprustningsarbeten skedde på Nya Älvsborg 1755-1767. Bland annat togs av säkerhetsskäl tornets översta våning ned och förstärktes murarna med kraftiga hörnpilastrar.
De övriga bevarade byggnaderna inom fästningen uppfördes i slutet av 1600-talet utom corps-de-garde, som tillkom omkring 1760.
Nya Älvsborg har också använts som fängelse men sedan fästningen dömdes ut på 1960-talet började den upprustas som turistattraktion med vigselkyrka, festlokaler, museum o.s.v. efter ritningar av R. Cronstedt och P. Persson.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X