Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 36:4 TELEVERKETS HUS, GÖTEBORG

 Anlaggning - Historik

Historik
Kvarteret "Gamla Telegrafen" är ett femvåningshus uppfört i tre etapper. Den äldre delen mot Kungsgatan och Kaserntorget uppfördes 1909-1912 som lokaler för Kungliga Telegrafverket efter ritningar av Hans Hedlund (samtidens mest framstående arkitekt) med hans son Björner som medhjälpare. Huvudentreprenör var F.O. Petersson & Söner. Mot Kungsgatan och Kaserntorget är fasaderna av huggen granit och rött tegel i nationalromantisk stil. Tornantydningar, omsorgsfullt utförda stenhuggeriarbeten samt detaljer i koppar, glaserat taktegel och spröjsade fönster är typiska drag.

Ursprungligen upptogs bottenvåningen mot Kungsgatan av telegrafavdelning och resten av lokalerna mot Kaserntorget skall ha hyrts ut som kontorslokaler. En trappa upp på Plan av andra våningen (nuvarande Plan 3) påträffades bl.a. statens telegrafapparatsal som i sin volym delvis upptog även planet ovanför (idag avdelat av ett entresolplan). De stora salarna var generellt placerade i den byggnadsdelen som har sin fasad mot Kungsgatan. Den delen av byggnaden som har sin fasad mot Kaserntorget innehöll mestadels kontors- och samlingsrum efter korridorsystem med vanliga våningshöjder. På plan 4 (nuvarande plan 5) som var en mellanvåning skall den automatiska telefonstationens apparater varit placerade. Detta rum kallades för reläsalen. Större delen av huset mot Kaserntorget var ursprungligen oinredd vindsyta, idag barnavårdscentral. Plan 5 (nuvarande plan 6) karaktäriserades redan från början av den stora salen (Stora Rikssalen) som då innehöll bl.a. riks-, lokal- och namnanropsexpeditioner, centralbeställning och expedition för ankommande närtrafik.

I Lilla Rikssalen fanns expeditioner för telefonvakt, nummerbyrå och nummerregister mm. Övriga delar av detta plan var ursprungligen oinredda vindsytor, idag GFS Administration och GFS Studenthälsan (GFS -Göteborgs Förenade Studentkårer). På originalsektionen framgår att interiören var kraftfullt artikulerad med en materialbehandling bestående av mycket träarbete såsom bl.a. paneler, invändiga spröjsade fönster- och dörrpartier mm. Tornrummet som framgår på denna sektion är ett storslaget rum som anses viktigt att bevara.

Viktiga ändringar i korthet:

1946 -Detta år kompletterades Telegrafen med en tillbyggnad i söder, som slöt kvarteret kring en gård. Arkitekt för denna tillbyggnad var Björner Hedlund. Samma arkitekt ritade ytterliggare en ombyggnad 1955. Södra flygeln påbyggdes 1963.

1982 -Byggnaden har även genomgått större inre ombyggnader som t.ex. den 1982 för AXE -system.

1989-1990 -I denna ombyggnad gjordes en ansträngning att delvis återskapa "Allmänhetens hall" (entréhallen) som länge varit stängd. Resultatet av denna ombyggnad, som i stort är det befintliga utseendet, är mörka ekpaneler, dörrar och andra snickerier samt viss måleridekor på väggar.

2004 -Ändring av Stora- och Lilla Rikssalen från kontor till träningsanläggning står klart.

KÄLLA: "KVARTERET 36 TELEGRAFEN- Antikvarisk förundersökning invändigt" Lindholm restaurering AB 2004-09-09

Sverker Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2008-01-11.