Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, HJÄLLBO 55:1 LÄRJEHOLMS GÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Gården är känd från mitten av 1400-talet. Den nuvarande sengustavianska huvudbyggnaden och två flyglar uppfördes omkring år 1800 av amiralen Klas Adam Wachtmeister. Manbyggnaden är av trä, panelad och gulmålad och har ett stort tegeltäckt mansardtak. Byggnaden har tre ingångar på framsidan: en för ägaren och hans familj, som bodde på övervåningen, och två för tjänstefolket. Av de två flyglarna finns idag endast en kvar och trädgården är delvis förstörd. 1895 inköptes gården av Göteborgs stad och används nu som konvalescenthem.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3