Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, STAMPEN 11:14 GAMLA FATTIGHUSET

 Anlaggning - Historik

Historik
På den nuvarande byggnadens plats låg tidigare en klädesfabrik, som inrättades till fattighus 1726. Detta om- och tillbyggdes helt 1767 efter ritningar av stadsarkitekten Bengt Wilhelm Carlberg. Byggnaden, uppförd i två våningar av panelat timmer, är rödfärgad och har valmat, tegeltäckt tak. Den användes fram till 1892 som fattighus och har därefter inrymt bl a sjukhem och dispensärcentral. 1974 togs den i anspråk som församlingshem.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3

Vid samma tid som om- och nybyggnaden av nuvarande fattighuset uppfördes en träkyrka och en liten kyrkogård anlades. Fattighuset inrymde då ca 200 personer. År 1815 uppfördes Mariakyrkan i sten efter ritningar av C W Carlberg. Fattighuset var i bruk till 1818 då det ändrades till "ett hem huvudsakligen för fattiga ur borgarklassen". Många var sjuka och dödligheten var hög. Efter 1896 användes byggnaden som sjukhem. Karaktären på fattighuset förändrades efter hand. Eftersom alla hjonen var lungsjuka blev byggnaden med tiden ett renodlat lungsjukhus. Den siste patienten lämnade sjukhuset 1939.

KÄLLA: Ur artikel i GP 1981-07-25