Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, NORDSTADEN 16:2 GÖTEBORGS BÖRSHUS

 Anlaggning - Historik

Historik
Göteborgs Börs- och Festivitetsbyggnad uppfördes 1844-49 efter ritningar av Per Johan Ekman. Det är en putsad tvåvåningsbyggnad med mezzaninvåning. Fasaden mot torget är utformad som en teaterfasad med en bred mittrisalit och gjutjärnskolonner i två våningar, en balkong i huvudvåningen och en attika på taket, fem rundbågiga portar i bottenvåningen och fem stora rundbågiga fönster i övervåningen. De fem allegoriska skulpturerna framför attikan är utförda av C G Qvarnström. Interiören, med börssal på nedre planet, festivitetssal och ursprungligen konsertsal - numera benämnd Stora respektive Lilla Börssalen - samt sällskapsrum i fil på övre planet, utgör ett av landets förnämsta exempel på 1840-talets inredningskonst. Vid en ombyggnad 1904-05 tillkom det nuvarande trapphuset och kommunfullmäktiges sessionssal. Byggnaden används idag i huvudsak som representations- och festlokal.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3

Bottenvåningen mot torget var "Handelssocietetens" lokaler med en stor hall, mäklarkontor och sammanträdesrum. Salen stod i förbindelse med den kombinerade konsertsalen/matsalen i västra flygeln och en rad sällskapsrum längs östra fasaden. Den norra delen mot Postgatan inreddes som restaurang och konditori. Kring porten mot Postgatan och på gården låg ekonomiutrymmen och avträden. Den nya sessionssalen inrättades 1904-06 genom ombyggnad av restaurangens matsal. I f d restaurangkök och café inreddes kansli för stadsfullmäktige. Samtidigt överglasades gården och de enkla ekonomiutrymmena ersattes med en paradtrappa. För ritningarna svarade arkitekterna E Krüger och Y Rasmussen. På 1920-talet tog staden över de lokaler som ursprungligen användes av handelssocieteten och flera mindre ombyggnader har gjorts i de nedre våningarna mot Östra Hamngatan och Postgatan.

KÄLLA: Hus för hus i Göteborgs stadskärna; Göteborgs stadsbyggnadskontor/stadsmuseum. Kungälv 2003. ISBN: 91-89088-12-3