Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Motala kn, TORSHYTTAN 1:16 M.FL. GODEGÅRDS SÄTERI

 Anlaggning - Historik

Historik
Vid början av 1640-talet förvärvade Louis de Geer större delen av Godegårds socken samt en mängd hemman i angränsande socknar och bildade härav Godegårds säteri. Den första herrgården uppfördes på 1640-talet men förstördes av brand 1719. En ny huvudbyggnad tillkom åren 1719-25. På 1770-talet övergick Godegård i familjen Grills ägo.
Huvudbyggnaden är uppförd av timmer i två våningar och reveterade 1778. Den har högt säteritak med lanternin. Fasaderna indelas genom lisener. Vid en ombyggnad 1844 sänktes taket, men återfick sitt ursprungliga utseende genom en omfattande restaurering åren 1910-12 under ledning av arkitekten M Dahlander.
Bottenvåningen och övre våningen har likartad plan - åtta rum grupperade omkring hall och trappa.
De kvadratiska flyglarna med pyramidtak är byggda av timmer och reveterade. Troligen uppfördes de på 1770-talet av Johan Abraham Grill. Till gården hör ytterligare ett 30-tal byggnader bestående av bostadshus och ekonomibyggnader, de äldsta från Louis de Geers tid. Parken tillkom omkring 1790 efter ritningar av Fredrik Magnus Piper och är till vissa delar bevarad. Från denna tid härrör den åttkantiga paviljongen "Lustikulle" i kinesiserande arkitektur.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3