Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Linköping kn, ABBOTEN 1 HYDÉNSKA GÅRDEN

 Anlaggning - Historik

Historik
På fastigheten Abboten 1 finns en de få ursprungligt bevarade handelsgårdarna i Linköpings stadskärna. Fastighetens tre byggnader omger tre sidor av den delvis stensatta, rektangulära gården.
Huset mot Storgatan antas till sina äldsta delar vara uppfört under tidigt 1700-tal och fick sitt nuvarande utseende omkring 1750. Det är ett timmerhus i två våningar med brädbeklädnad av slät, stående panel, målad i gult. Pilastrar och knutar är brädklädda och målade i grått. Taket är valmat och täckt med tegel. I bottenvåningen har moderna skyltfönster tagits upp ut mot Storgatan.
Huset mot Läroverksgatan är uppfört 1865, i senempire. Det är ett trähus i två våningar, reveterat och färgat i gulbrunt, under ett tegeltäckt sadeltak. Enligt fotografier från 1912 och uppmätningar från 1916 var ett café inrymt i byggnadens östra del.
Magasinet på gården är även det uppfört 1865. Det är en tvåvåningsbyggnad uppförd av timmer i fackverkskonstruktion. I källaren finns ett kryssvälvt och ett tunnvälvt rum som båda är samtida med byggnaden i övrigt.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Östergötlands län, 1994-08-26, Dnr 221-14910/91