Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Linköping kn, BROKIND 1:44 BROKINDS HERRGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Brokind ingick i Bo Jonsson Grips omfattande östgötadomäner. Sedan ett medeltida stenhus brunnit 1726 lät fältmarskalken Axel Sparre 1727 uppföra den nuvarande huvudbyggnaden, ett tre våningars stenhus. Det genomgick på 1830-talet en genomgripande renovering, troligen under ledning av byggmästaren Abraham Nyström, varvid exteriören fick sin empirekaraktär. Vid denna tid tillkom stora delar av den nuvarande inredningen samt det brutna taket med valmat övre fall. Taket skadades svårt vid en brand 1949 men har återställts.
Till byggnadsminnet hör två flyglar, ett antal ekonomibyggnader - bl.a. en vattenkvarn - utmed en rak gata samt ett parkområde med lusthus och ett originellt "trädgårdsparaply". I anslutning till gården ligger Kinda kanal med en av dess äldsta slussar.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2