Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Linköping kn, EKENÄS 3:1 EKENÄS SLOTT

 Anlaggning - Historik

Historik
Ekenäs är ett av våra bäst bevarade stormaktsslott, beläget på en brant klippa vid den numera torrlagda sjön Teden och delvis omgärdat av en vallgrav. Det utgörs av ett högt rektangulärt stenhus med två kvadratiska torn flankerande ena långsidan och ett tredje placerat mitt på entrésidan. Riksrådet Peder Banér lät påbörja byggandet av slottet omkring 1619. Ekenäs var därefter i släkten Banérs ägo - med ett kort avbrott - fram till 1880. I slottets källarvåning finns delar bevarade från ett äldre stenhus från 1500-talets mitt. De tre tornhuvarna bevarar en sannolikt ursprunglig mönsterlagd spånklädsel, medan det stora taket vid början av 1900-talet belades med tegel. I övrigt är Ekenäs i huvudsak oförändrat till sitt yttre. En stor renovering omkring 1840 berörde endast interiören.
Åtskilligt av 1600-talets fasta inredning finns kvar och i det sydvästra tornet har påträffats en målad takfris och ett målat tak av 1600-talstyp. Den tilltänkta festsalen i slottets övre våning inrymmer idag ett slottsmuseum. Till slottet hör två kvadratiska flyglar med säteritak, uppförda vid 1600-talets slut eller omkring 1700, samt en röd, timrad länga med s.k. falskt säteritak från samma tid. Nedanför bergsplatån anlades trädgården, en delvis genomförd engelsk lustpark, ritad av J Schelin 1846 och numera igenvuxen.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3