Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, KÅLLTORP 4:16 M.FL. HÄRLANDA FÄNGELSE

 Anlaggning - Historik

Historik
Härlandafängelset är uppfört 1904-07 efter ritningar av hovintendenten Gustaf Lindgren. Efter några år gjordes tillbyggnad på södra sidan av den bakre förbindelsegången. Åren 1912 och 1925 byggdes sex personalvillor, 1935-36 och 1959 uppfördes två verkstadsbyggnader. Vissa ombyggnadsarbeten utfördes 1923, 1947 och på 1950-talet.

KÄLLA: Skyddsföreskrifter för Härlandafängetset i Göteborg, Riksantikvarieämbetet, 1992-10-01, Beteckning 2490/92.

F d Härlanda centralfängelse uppfördes som ersättning för länsfängelset vid S:t Eriks torg. Anläggningen omfattade en kringbyggd del med en centralt placerad cellbyggnad som innehöll drygt 200 celler samt ett entréområde med två bostadshus för befäl utanför muren. 1923 inreddes en kyrksal i cellbyggnadens torn och nya verkstadslokaler uppfördes utmed murens insida 1936 och 1959. Moderniseringar genomfördes mellan 1947 och 1960 i de äldre delarna då bl a flera av cellfönstren förstorades. Väggindelningen inom promenadgården i söder revs.

Verksamheten lades ner våren 1997 och Göteborgs kommun övertog anläggningen 1998.

KÄLLA: Göteborg-Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse del II, Västerås 2000