Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, LINDHOLMEN 735:345 AFTONSTJÄRNAN

 Anlaggning - Historik

Historik
Föreningshuset Aftonstjärnan med anslutande landshövdingehus intar en särställning bland folkrörelsebyggnaderna i Göteborg. Uppförda 1903 av nykterhetsrörelse och arbetarrörelse i samarbete, berättar byggnaderna idag om den målmedvetenhet och den strävan efter bättre livsvillkor som präglade den fattigare arbetarbefolkningen i den för folkrörelserna så viktiga tiden kring sekelskiftet.
Byggnaderna utgör ett omistligt inslag i de som riksintresse värderade Lindholmen.
Lokala ideella krafter på Lindholmen har genomfört en omfattande upprustning av fastigheten. Den har nu åter tagits i bruk med den funktionen den haft under seklets första hälft; som ett folkets hus för Lindholmen.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 1995-03-20, Dnr 221-7030-94.