Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 15:1 KV FRIMURAREN 1

 Anlaggning - Historik

Historik
Byggnaderna på dessa ursprungligen fyra sammanbyggda fastigheter tillhör de få kvarvarande av den enhetliga empirebebyggelsen som efter stadsbränderna 1802 och 1804 tillkom längs Stora Hamnkanalens södra sida. De bygges 1803-09 efter ritningar av Michael Bälkow. Byggnaderna är uppförda av tegel i tre våningar samt putsade och avfärgade i grått och vitt; taken är täckta dels med plåt, dels med tegel. Huset Korsgatan 4 var ursprungligen lägre men påbyggdes 1891 till nuvarande höjd. Fasaderna förändrades 1897, 1906 samt på 1940-talet, bl.a. genom upptagandet av större butiksfönster i bottenvåningen. Vid en restaurering 1984 återfick fasaden mot Södra Hamngatan sin ursprungliga karaktär med undantag av bottenvåningens skyltfönster.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2