Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Lessebo kn, LJUDERS PRÄSTGÅRD 1:13 LJUDERS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Slutligt beslut om nybygge togs på sockenstämman 1839 och kyrkan uppfördes åren 1842-44 av byggmästaren Peter Olsson, Uråsa efter ritningar från 1842 av Carl Gustaf Blom Carlsson. Den äldre kyrkan, en medeltida träkyrka belägen nordväst om den nuvarande kyrkan, revs 1849. Kyrkan invigdes den 23 augusti 1846 av prosten Peter Pontén i Linneryd. Till den gamla kyrkomiljön hör de bevarade kyrkstallarna, uppförda under 1800-talets första hälft.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med utbyggd, halvrund sakristia i öster samt torn i väster. Ingång genom tornet och mittportal på sydsidan. Separat ingång till sakristian från söder. Planen överensstämmer med 1842 års ritning förutom att ingången till sakristian har tillkommit. Uppförd av sten, spritputsad och avfärgad i gulbrunt med vit slätputs i omfattningar kring portaler och fönster. Lanterninen av trä målad i rosa och vitt. Taken täckta med kopparplåt.

EXTERIÖR - Tidstypisk exteriör som avviker från 1842 års ritning endast i vissa detaljer i fråga om sydportalen, tornets fönster och lanterninen, som avslutas med ett enkelt kors i stället för med en stjärnkrönt obelisk.

INTERIÖR - Interiören är välbevarad och enhetlig frånsett att en läktarunderbyggnad skett på 1970-talet. Altaruppställningen och predikstolen återgår på Blom Carlssons ritning från 1842, där dock ett målat bibelcitat kring lunettfönstret ingår. Altartavlan, en kopia efter Fredric Westins "Kristi uppståndelse", är utförd av Sven Gustaf Lindblom 1845. Målningsarbeten i kyrkan skedde 1844-45 och väggmålningarna i grisaille är troligen tillkomna vid denna tid och utförda av Carl Strömberg liksom altarets målade dekor. Målningarna "förbättrades" sannolikt vid renoveringen 1884. Bänkinredningen och läktaren är delvis ursprungliga medan orgelfasaden härstammar från 1859 års orgel. Den nuvarande färgsättningen av inredningen i grått, mörkare och ljusare gråblått och med förgyllda detaljer tilllkom vid den senaste renoveringen.

Källa: Kyrkobyggnader 1760-1860. Del 2, Småland och Öland. 1993