Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Lessebo kn, EKEBERGA 3:1 EKEBERGA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Kyrkan uppfördes 1824-25 och ersatte då en träkyrka av medeltida ursprung, som var belägen strax söder om den nya kyrkan nära kyrkogårdens sydöstra hörn. Även den nya kyrkan uppfördes av trä. Beslut om nybygge togs 1819 och som förebild angavs grannkyrkan i Herråkra. Ritningar uppgjordes 1821 av Johan Christian Serén. Som byggmästare omtalas Palmgren från Fällan, Sävsjöholm. Invigd 1826 av prosten Johan Engstrand.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum orienterat i norr-söder med tornet i söder. Utbyggd sakristia i anslutning till koret. Ingång genom tornet samt mitt på den östra sidan med senare tillbyggt vindfång. Separat ingång till sakristian. Uppförd av liggande timmer samt reveterad och vitputsad med slätputsade omfattningar. Takmaterialet utgörs av kopparplåt. Byggnaden var ursprungligen panelklädd och försedd med spåntak.

EXTERIÖR - Exteriörens karaktär förändrad genom reveteringen och vitkalkningen av väggarna samt det 1914 tillbyggda vindfånget framför den östra ingången. Kyrkobyggnaden avviker från den stadfästa ritningen i fråga om antalet fönster, som ökats, samt utformningen av sakristians tak.

INTERIÖR - Interiören har förändrats kraftigt genoms senare moderniseringar. Den stora altartavlan, "Kristus i Getsemane", av Uno Angerstein med tillhörande omfattning (jfr Hjortsberga kyrka) tillkom 1860. Predikstolen, som ursprungligen var sammanbyggd med altaret till en altarpredikstol, ombyggdes och fick sin nuvarande plats vid samma tillfälle. På 1821 års ritning anger Serén en altarpredikstol. 1860 tillkom även orgeln. Kyrkorummets nuvarande färgsättning härrör från renoveringen 1985. År 1829 var kyrkan invändigt vitmålad med inredningen i "perlefärg" samt svart på altarring och läktarbarriär.

Källa: Kyrkobyggnader 1760-1860. Del 2, Småland och Öland. 1993