Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Älvdalen kn, SÄRNABYN 3:26 SÄRNA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
På en höjd sydväst om den gamla kyrkplatsen med Särna Gammelkyrka, ligger Särnas nya kyrka och nya kyrkogård. Kyrkan uppfördes för att ersätta byns äldre kyrka som bedömdes vara för nedsliten för att rustas upp.

Kyrkobygget påbörjades 1865, efter ritningar av Pehr Johan Ekman, men det skulle dröja till 1879 innan arbetet slutfördes och den nya kyrkans kunde invigas. Redan i februari 1893 drab-bades dock den nya kyrkan av en förödande brand, och församlingen tvingades tillbaka till sin gamla kyrka som av en tillfällighet stod kvar.

Kyrkans återuppbyggnad genomfördes mellan 1893 och 1895. Man återskapade då föregånga-ren i alla väsentliga detaljer, vilken präglades exteriört av tidstypiska nygotiska former och s.k. ”snickarglädje”, lik de samtida kyrkorna i Hamra och Tyngsjö.

För mer historik se Kyrkan, Särna nya kyrka, se också Särna Gammelkyrka samt bifogade filer.