Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Älvdalen kn, SÄRNABYN 3:26 SÄRNA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Medeltida socken. Idre kapellag under medeltiden. Särna uppgått i Älvdalen 1645, men åter utbruten 1651. Idre utbruten därefter. Strax intill Särnsjön ligger Särna gamla kyrka, vilken sedan en restaurering 1953 åter tagits i bruk för gudstjänster. Ny kyrka påbörjades 1865 ett kort stycke sydväst om den gamla kyrkplatsen.

I: En kyrka i trä bör ha funnits här under medeltiden. En beskrivning från 1680 konstaterar att "kyrckian sielf af trää är uthgammmall". Enligt samma beskrivning sägs ha funnits "öfwer kyrckiedören en lyten stappul med en lyten klåcka uthy".

II: Den alltjämt bevarade SÄRNA GAMMELKYRKA är timrad och består av rektangulärt långhus med rakslutet korparti, sakristia i norr och västtorn. Den äldsta partierna i den befintliga kyrkan finns i långhusets västra del och härrör från 1684-97. Västtornet tillbyggdes 1706. Kyrkans förlängdes i öster 1766 och försågs med ny sakristia.

Gammelkyrkan övergavs under 1800-talets andra hälft, när den nya kyrkan uppfördes. Den gamla kom därefter att förfalla, men sattes åter i stånd som tillfällig gudstjänstlokal 1953-54, efter en omfattande restaurering enligt förslag av arkitekt Ragnar Hjort. Långhus och sakristia är brädfodrade medan tornet är spånklätt. Sadeltak över långhus och sakristia, liksom tornhuven täckta med spån. Ingång i väster genom tornet. Interiörens nuvarande utformning är i huvudsak tillkommen under 1770-talet. Kyrkorummets innerväggar och tunnvalv är brädklädda och vitmålade. Enkel draperimålning över altaruppsatsen. Läktare i väster, uppburen av pelare och svarvade kolonner; bröstning med målade apostlabilder.

III: På en trädbevuxen kyrkogård, strax sydväst om den gamla kyrkplatsen uppfördes en ny träkyrka 1865, efter ritningar av P. J. Ekman. /&/ Brunnen 1893.

IV: Blott tolv år efter den nya kyrkan stod färdig drabbades den av en förödande brand. SÄRNA NYA KYRKA, nyuppförd 1893-95, återskapar dock föregångaren (III) i alla väsentliga detaljer. Träkyrkan består av rektangulärt långhus, rakslutet kor i öster, vapenhus i söder, sakristia i norr och västtorn.

Den på 1890-talet uppförda träkyrkan präglades såväl till exteriör som interiör av nygotiska former, med elaborerade snickerier. Redan vid en restaurering 1914 dämpades trägotiken, bl a fick kyrkan en enhetlig brädfodring och tornet erhöll en enklare form. Kyrkan nuvarade gestalt, såväl exteriör som interiör, är emellertid restultat av en genomgripande förändringar 1958, under ledning av arktitekt Ragnar Hjort och konstnär Jerk Werkmäster. Endast planformen - dock även den med vissa förändringar - minner om 1800-talskyrkan.
Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1996.