Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Båstad kn, HOV 8:1 HOVS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860
Byggd 1835 efter ritningar av Samuel Enander. Som ledare för bygget anlitades byggmästare från Östergötland.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med utbyggd sakristia i öster. Torn i väster med huvudingång.

Uppförd av gråsten samt putsad och vitkalkad. Taktäckning av skiffer, ursprungligen ekspån.

EXTERIÖR - Uppförd efter 1835 års ritning. Långhuset gjordes dock bredare och kortare och ingångarna i norr och söder slopades. Den ursprungliga lanterninen utbyttes på 1870-talet mot nuvarande trappgavlar, vilket bryter mot byggnadens i övrigt nyklassicistiska stil. Anmärkningsvärda detaljer är tornets rundfönster och sakristians lunettfönster, vilka återfinns på Enanders ritning.

INTERIÖR - Delvis förändrad 1923, då ett i altarnischen placerat svart kors med strålomgivet Gudsöga borttogs. Samtidigt ersattes den målade fonden i form av en Golgatakulle av den nuvarande väggmålningen av Fritjof Svensson. Förändringarna i kyrkorummet har även skett i samband med senare renoveringar. Av den ursprungliga inredningen återstår predikstolen, utförd after ritning från 1838. Altarringen tillkom 1930 liksom orgeln. Vid samma restaurering insattes antikglas i samtliga fönster.

Källa: Kyrkobyggnader 1760-1860. D 1, Skåne och Blekinge. 1989.