Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Malung-Sälen kn, TYNGSJÖ KYRKA 1:2 TYNGSJÖ KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Tyngsjö kyrka ligger på Malungs finnmark, som ursprungligen befolkades genom invandring från Finland, med början på 1500-talet. Den glesbefolkade, isolerade och fattiga bygden saknade länge kyrka. Inte förrän 1814 fick Tyngsjö en begravningsplats och ett par år senare uppfördes ett litet kapell på den plats som idag kallas Gamla kyrkogården. Den anspråkslösa byggnaden saknade all prakt; den fullbordades aldrig och förföll snabbt.

Inledningsvis betjänades det första kapellet av präster från Malung, vid de så kallade prästhelgerna tre gånger om året. I början på 1850-talet fick dock Tyngsjö egen präst och 1858 uppfördes även en prästgård på Orrudden. Ett år tidigare invigdes även en ny begravningsplats, som också förlades till udden. Snart aktualiserades frågan om en upprustning av gamla kapellet men istället valde man att uppföra en ny kyrkobyggnad i anslutning till prästgården och kyrkogården på Orrudden. Tillstånd för detta erhölls 1873. Fyra år senare revs det gamla kapellet, grunden är dock alltjämt bevarad. Av timret från det gamla kapellet uppfördes den s.k. sockenstugan vid prästgården.

Den nuvarande träkyrkan påbörjades 1874 och invigdes 1875. Såväl utvändigt som invändigt är kyrkan ett tidstypiskt exempel på enklare nygotiska träkyrkor. Den har dock imponerande mått med tanke på det isolerade läget, den vid tidpunkten glesbefolkade bygden och de begränsade resurserna.

För mer historik se kyrkan samt bifogad PDF-fil