Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Leksand kn, HALLEN 16:1 SILJANSNÄS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Näset i Siljans södra del var bebott redan under förhistorisk tid. Det kom dock att dröja länge innan en kyrka restes i bygden. Fram till 1800-talet hänvisades befolkningen här som i många grannbygder till de slitsamma båtfärderna till moderkyrkan i Leksand. År 1866 bildade Siljansnäs en fristående församling och ett år senare kunde uppförandet av en kyrkobyggnad påbörjas. Anledningen till uppförandet av den nya kyrkan var den kraftiga befolkningstillväxten inom Leksands pastorat, vilket redan två hundra år tidigare orsakat att Djura kyrka tillkommit på samma grunder.

Kyrkobyggnaden uppfördes vid Brattåkersholen, på slutningarna ovanför Byrviken och vid foten av det mäktiga Björkberget. I odlingslandskapet som utsträcker sig längs vikens strand trängs många byar och valet av plats för kyrkan blev inte problemfritt. Slutligen valdes en tomt i anslutning till byarna Backby, Björken och Näsbyggebyn.

Som arkitekt anlitades Ludwig Hawerman, en under perioden mycket produktiv arkitekt som även ritat bl.a. kyrkorna i Ore, Laxsjö och Boda samt Härnösands domkyrka. Till byggmästare valdes en lokal entreprenör Björk Anders Jonsson från Vikarby. Siljansnäs kyrka började byggas år 1867 och kunde invigas 1875. Den nya kyrkan gav med sina öppna bänkar plats för omkring tusen sittande besökare.


För mer historik rörande kyrkan se kyrkan/kyrkobyggnaden