Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Leksand kn, HALLEN 16:1 SILJANSNÄS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Församling utbruten ur Leksand 1875. Kyrkplatsen ligger på Björkbergets sluttning ner mot Byrviken.

Den murade kyrkan är uppförd 1868 1875, efter ritningar av J. A. Hawerman och under ledning av byggmästare Björk Ander Jonsson från Vikarbyn. Kyrkan består av treskeppigt, rektangulärt långhus med ett femsidigt korutsprång i öster, som även innefattar en med skärm avdelad sakristia, och torn i väster.

Kyrkan är såväl till exteriör som interiör i huvudsak bevarad i sin ursprungliga skepnad. Fasaderna är vitputsade, med rusticerade ytterhörn. Tornhuven kröns av en lanternin och spira. Ingångar via tornets bottenvåning samt genom på långhusets nord och sydsida. Det treskeppiga kyrkorummet, som avdelas med slanka pelare, täcks av ett brutet trätak. Sidoskeppen är något lägre och har platta innertak. Mellan långhuset och korutsprånget öppnar sig en hög och vid rundbåge, med inställt sakristieskrank. Kyrkans ljusa färgsättning med förgyllda detaljer, harmonierar med interiörens nyklassiska stilkaraktär.
Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1996.