Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Borlänge kn, KUNGSLJUSET 4 KVARNSVEDENS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Kyrkan tillkom som en naturlig följd av Borlänges expansion och i synnerhet av utvecklingen vid Kvarnsvedens pappersbruk. Redan på 1910-talet var behovet av en gudstjänstlokal i Kvarnsveden påtaglig, sockenkyrkan i Tuna såväl som Amsbergs kapell låg för långt bort.

Den omfattande restaureringen av Stora Tuna kyrka som pågick under 1910-talet var ansträngande för församlingens ekonomi. Genomförandet av ett nytt kyrkoprojekt i Kvarnsveden lät därför vänta på sig. Ett förslag till en ny anläggning, utfört av arkitekt Edward Dahlbäck, presenterades dock 1920. Kyrkoprojektet hade nu utvidgats till att även omfatta ett församlingshem som skulle sammanbyggas med kyrkan. Redan tre år senare påbörjades uppförandet.

Vid ombyggnaden 1971 utökades församlingshemmet, efter ritningar av Åke Temnerud. Kapellet, vars inredning delvis förnyades, fick då status som församlingskyrka.