Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gävle kn, BRYNÄS 56:4 STAFFANS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Staffans kyrka ligger på Stenbergshöjden, fri från skymmande bebyggelse.

Kyrkan är byggd i tegel. Planen är rektangulär, med utskjutande sakristia i norr samt dopkapell och vapenhus i söder. Koret är smalare än långhuset och har lägre takhöjd. Fasaderna är putsade i en gulgrå färg. Det kopparklädda taket har två fall. Det höga tornet är sidoställt.

Kyrkorummets tak och väggar är putsade i grått. Mittpartiets tak har kryssval, slagna i tegel. Längs långsidorna bildas en arkad av rundbågar. Koret kröns av ett stjärnvalv. Golvet i bänkkvarteren är lagda av brädor, övriga golvytor är belagda med kalksten. Ovanför ingången finns en orgelläktare med ett mjukt svängt, ornerat räcke.

Altaruppsatsen är målad av Jerk Werkmäster. Triumfkrucifixet är ett verk av Carl Fagerberg.

KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998.