Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Örnsköldsvik kn, SKEDE 3:13 SKEDE KAPELL

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Kapellet har en rektangulär plan och en stomme av trä. Fasaderna är klädda med stående träpanel. Under det lertegelklädda sadeltaket ryms en övervåning. Bottenvåningen har rundbågade, spröjsade fönster. Entrén är belägen på långsidan. 1975 invigdes klockbocken.

Invändigt är väggarna klädda med vitmålade masonitskivor. Taket, som är träpanelat, är plant över mitten och sluttar nedåt längs långsidorna. Kyrkan har trägolv och bänkar. De kyrkliga inventarierna är från 1800-talet. De övertogs från Grundsunda kyrka då denna återfick sin 1600-talsinredning.

KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998.