Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Torsby kn, ÖSTMARK 1:849 ÖSTMARKS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - ÖSTMARK

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 2437, år 1900: 4409, år 1995: 1270

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Socknen utbröts som kapellförsamling 1765 ur Fryksände. Den blev annexförsamling 20 år senare. År 1851 utbröts Lekvattnet.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger ovanför högsta kustlinjen i norra Värmland . Kyrkplatsen ligger i Röjdåns dalgång, på gränsen mot skogsmarken.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den första kyrkan i Östmark uppfördes 1765 och tillhör ett av de mer välbevarade exemplen på 1700-talets regionala byggnadstradition. Kyrkan är byggd av liggtimmer och har korsformad centralplan med utbyggd sakristia i öster samt västtorn.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkans timmerväggar är exteriört spånklädda och rödmålade under branta, valmade sadeltak. Västtornet kröns av en hög spira. Ingångar i västra, södra och norra korsarmsgavlarna via utbyggda vindfång. Kyrkorummet har brädfodrade innerväggar och täcks av två korsade tunnvalv. Den mest genomgripande restaureringen skedde på 1930-talet, med Bror Almqvist som arkitekt, men var dock tämligen varsam med kyrkans stilkaraktär. Predikstolen från sent 1600-tal (ursprungligen från Västra Ämtervik) konserverades och kompletterades med baldakin. Den ursprungliga altartavlan från 1765 försågs med ny omfattning i harmonierande stil. År 1965 skedde åter en restaurering, denna gång efter förslag av arkitekterna Ingeborg Waern Bugge och K.G. Norström. Kyrkorummet fick då en ljusare färgställning huvudsakligen i grått och blått.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1994 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2005.