Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Karlstad kn, VÄSE KLOCKARGÅRD 2:1 VÄSE KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - VÄSE

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 3524, 1900: 4173, 1995: 2047

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. En del av socknen utbröts till nybildade Nyed 1595.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger lågt i Vänerslättområdet öster om Karlstad mellan sjön Panken och ån Glimman. Intill kyrkan ligger Väse välbevarade äldre sockencentrum med prästgård, klockargård, sockenstuga, skolhus och kyrkstallar, som utgör riksintresse. Den nuvarande stenkyrkan i Väse, en av Värmlands största, uppfördesunder 1760-talet, men ersatte då en äldre kyrka.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Stenkyrka, sannolikt av medeltida ursprung. Utvidgades under 1600- och 1700-talen ett flertal gånger. Vid 1700-talets mitt hade den formen av en korskyrka. Ett förslag till utvidgning och ombyggnad framlades av Christian Haller 1758. Dock visade sig de gamla murarna vara bristfälliga varför församlingen till slut beslöt att bygga en ny kyrka. Den gamla kyrkan revs därvid, dock stod tornet kvar till 1794.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Den befintliga kyrkan, byggd efter ritningar av Johan Eberhard Carlberg 1760-62 och under ledning av byggmästare Lars Åkergren, består av ett brett långhus med femsidig koravslutning utbyggd sakristia i öster, samt ett västtorn från 1794 (ersatte den äldre kyrkans torn).

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkans exteriör har förändrats i marginell omfattning och utgör ett representativt exempel på de två byggnadsfaserna under 1700-talet. Den anmärkningsvärda bredden i förhållande både till kyrkans längd och de låga murarna kan dock tyda på att bygget aldrig utfördes på ursprungligt avsett sätt. Ingångar i väster via tornets bottenvåning samt på långhusets nord- och sydsida. Kyrkorummet täcks av ett trätunnvalv med profilerad taklist. Den ursprungliga färgen på altaruppsats och predikstol, som återstår från den äldre kyrkan, framtogs vid restaureringen 1955, ledd av Einar Lundberg. Altaruppsatsen, ett verk i frodig barockstil, utfördes av "mäster Gabriel" från Kristinehamn 1696. Predikstolen är ett verk av Börje Löfman från 1704. Vid nämnda restaurering, vilken alltjämt präglar kyrkorummet, tillkom den nuvarande slutna bänkinredningen.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1994 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2001; rev. 2003.