Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Eda kn, NOLBY 1:47 M.FL. EDA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - EDA

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 2297, år 1900: 6411, år 1995: 5782

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger på en svag höjdsträckning i ett skogslandskap med uppodlade sluttningar söder om Charlottenberg i gränstrakterna mot Norge. Området var centralt under järnåldern. Nära kyrkan finns en skans från 1600-talet. Den nuvarande 1800-talskyrkan har föregåtts av en äldre träkyrka.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Troligen medeltida träkyrka, belägen på Nolby marks ägor, c:a 600 m söder om den nuvarande kyrkplatsen. Ett västtorn med smal spira tillkom år 1666. Åren 1763-64 utvidgades kyrkan med korsarmar. Som sakristia användes ett trångt utrymme bakom altartavlan. Enligt en beskrivning var kyrkans timmerväggar, liksom tornet, spånbeklädda och tjärbrådda samt rödfärgade. Taket var belagt med kraftiga bräder som var täckta med furuspån. I kyrkorummet fanns en altaruppsats från 1682, samt en predikstol från 1696. Båda var utförda av Nils Falk.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Den befintliga stenkyrkan i Eda uppfördes 1835-39 efter ritningar av Axel Nyström. Den består av ett rektangulärt långhus med utbyggt, halvrunt korparti, som även inrymmer sakristia. Västtorn.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Exteriören och interiören är typiska för tidens nyklassicistiska kyrkobyggande. Murarna är vitputsade såväl ut- som invändigt och genombryts av rundbågiga fönsteröppningar; portalerna är något infällda i murlivet. Det utbyggda korpartiet har takfall i två avsatser; tornet kröns på brukligt sätt av flack huv med lanternin. Ingång i väster samt mitt på långhusets nord- och sydsida. Kyrkorummet täcks av ett trätunnvalv. Åren 1957-58 restaurerades kyrkorummet efter förslag av arkitekterna Ragnar Jonsson och Einar Lundberg. Vid detta tillfälle återfick altaruppsatsen sina ursprungliga färger och hela kyrkorummet färgsattes efter detta. Interiörens nuvarande färgsättning är huvudsakligen resultat av arkitekt Jerk Altons restaureringen 1980, året efter en brand. I samband därmed tillkom även läktarunderbyggnaden och den nya bänkinredningen. Predikstolen är samtida med kyrkobyggnaden medan altaruppsatsen härrör från den gamla kyrkan.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1994 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2005.