Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sundsvall kn, HAGA 4:25 BYDALENS GRAVKAPELL

 Anlaggning - Historik

Historik
Bydalen är en stadsdel strax norr om Sundsvall vilken tillkom på 1960-talet, idag dominerar den växande externa dagligvaruhandeln med mestadels mataffärer. Bydalens skogskyrkogård döptes platsen en gång till, kyrkogården är med sina 4 000 familjegravar en av de större i Medelpad. Kyrkotomten avgränsas i norr av Hulivägen, i öster av Trafikgatan samt Hagavägen och i väster och söder av täta skogspartier där grönstrukturen på ett naturligt sätt fortsätter in på kyrkogården i en kil i öst-västlig riktning. Kyrkogården sluttar svagt från de täta skogspartierna i väster, ner mot entrén i den östra delen av anläggningen. Öster om kyrkogården finns en stor asfalterad parkeringsyta, som ett skydd mot de vältrafikerade lederna i öster står en planterad trädallé, i slutet av parkeringen, mot norr, finns entrén till kyrkoområdet med en fristående entrébyggnad och tillhörande klocktorn. I söder ansluter parkeringen till ekonomigård med tillhörande gårdsplan, omgärdad av ett högt träplank i söder och öster, utformat av Bengt Lekhammar, uppfört 1962, norr om parkeringen finns ett mindre parkområde.

Den södra delen av kyrkogården utbyggd 1962.

Huvudentrén finns i öster, ritad 1921, den fristående entrébyggnaden har en kvadratisk plan med kraftiga murar och rundbågeformade valv mot öster och väster.

Kapellet ritades av H. Vadsjö under senare delen av 1920-talet, ritningarna upprättades 1926.