Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Örnsköldsvik kn, SKEPPSMALENS FISKEHAMN 1:1 SKEPPSMALENS KAPELL

 Anlaggning - Historik

Historik
Beläget vid Skags udde uppfört av gävlefiskare 1796-99. Invigt omkring 1803. Sedvanlig plan och utformning. Klätt med rödmålad panel, även ursprungligen rödmålat, och vita snickerier. Klockgalgen krönt med ett sadeltak.
Enkel inredning. Väggarna klädda med vitmålade plattor. Altartavlan "Kristus i Getsemane", uppsatt över korfönstret, målad på 1910-talet av en målargesäll. Den forna altartavlan är troligen identisk med en på duk uppklistrad papperstavla "Kristus på korset mellan de två rövarna", som nu hänger på nordväggen.Predikstolen, dikt intill altarets södra sida, och altarringen är troligen från sekelskiftet. Sannolikt ursprunglig öppen bänkinredning.
Interiören har delvis förändrats dels omkring sekelskiftet, dels 1949-51 av skeppsredare Emanuel Högberg. Vid den senare renoveringen kläddes väggarna med plattor, som vitmålades. Elektricitet indrogs och runda väggarmaturer av vitt glas uppsattes på väggarna.