Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Härnösand kn, NORDANSJÖ 1:22 HÖGSJÖ KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - HÖGSJÖ

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1074, år 1900: 3391, år 1995: 2030

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken, omtalad 1535 (Styffe).

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger vid kusten, väster om Ångermanälvens mynningsområde. Ca fyra km nordväst om den nya kyrkan ligger den gamla kyrkan (se I: HÖGSJÖ GAMLA KYRKA), som är i bruk som säsongskyrka. Kyrkogården har oregelbunden form och kyrkan ligger i den nordvästra delen, placerad nära inpå kyrkogårdsmuren i norr och väster. Den ligger för sig utan annan bebyggelse i närheten i en brant sluttning ovanför Vallaån, som mynnar i Mörtsjöns västra del. Norr om kyrkan tar ett bergigt skogsområde vid. Från den gamla kyrkan ser man den nya tvärs över sjön. Den befintliga kyrkan ligger i odlingsbygden perifert i förhållande till tätortsbebyggelsen på Kyrknäset, en udde mellan Mörtsjön och Ångermanälven. Kyrkogården har en stegport från 1702-1809. År 1955 byggdes ett nytt gravkapell på kyrkogården. Söder om kyrkan finns församlingshemmet, kyrkstallar och en sockenstuga.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: En ny kyrka byggdes närmare Utansjö bruk 1786-89 och ligger högt i utkanten av bebyggelsen. Kyrkan är uppförd av Simon Geting efter ritningar av Daniel Lundqvist, omarbetade av ÖIÄ. Den består av ett rektangulärt kyrkorum, med sakristia i en smalare utbyggnad öster om koret, och ett torn i väster.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkans fasader artikuleras av pilastrar och är putsade och avfärgade i ljust gråbrunt. Sadeltaket är avvalmat i öster. Tornhuven pryds av tornur och kröns av en liten lanternin. Ingångar finns i väster och i långsidorna, den norra dock igensatt 1907. Kyrkorummet täcks av ett putsat tunnvalv, som bärs av gördelbågar utgående från tunna pilastrar. Orgelläktarens bröstning har spegelfält med förgyllda emblem, och orgelfasaden är utförd efter en ritning av Johan Fredrik Åbom från 1846. Altaruppställningen och predikstolen från 1847-48 är utförda efter ritningar av Olof Hofrén. Vid en restaurering 1908-09 av arkitekt Albert Thurdin målades korets valv med en änglakör och väggar av Sven Linnborg, som också gjorde en ny altarmålning och ny öppen bänkinredningen. År 1955 renoverades kyrkan invändigt efter förslag av arkitekt K. M. Westerberg och den ursprungliga färgsättningen återställdes delvis. En läktarunderbyggnad gjordes vid en restaurering 1982-84.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1998.