Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Skellefteå kn, BYSKE 2:5 BYSKE KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET - Byske kyrka utgör ett harmoniskt exempel på okomplicerad centralkyrkoarkitektur. Denna basilika i nygotik med inslag av nyklassicism är en ovanligt stor centralkyrka, uppförd 1870-72 på en höjd ovan Byskeälven och efter ritningar av byggmästarna Anders Georg Boström och Anders Peter Nilsson. Planen formar en regelbunden åttkant med en inre cirkel av åttkantiga pelare som bär en lanternin. Mellan sex av pelarna sträcker sig läktare. 1914 insattes glasmålningar av Otto Wretling i altarmuren. Samma år utfördes lanterninens målningar av C M Lindqvist. 1955-56 utfördes en stor restaurering efter ritningar av Birger Dahlberg och Karl Martin Westerberg. Den gamla sakristian under läktaren revs, och en ny sakristia vidbyggdes intill koret i öster. Som en följd av detta igenmurades korets östfönster, glasmålningarna flyttades och på de igensatta murytorna utförde Torsten Nordberg en tredelad altarmålning. Nordberg är även mästare till glasmålningen ovanför dopfunten i söder. Läktarunderbyggnaden är från 1987.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1992-1999. Kompletterad 2003.