Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Västerås kn, ÄNGSÖ GÅRD 2:8 ÄNGSÖ KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Tillkomsten av den medeltida Ängsö kyrka anges till omkring 1340, en i sammanhanget ovanligt exakt datering. Bygget initierades och finansierades till största delen av den mäktige Nils Ambjörnsson, riksråd, riksdrots och dåvarande innehavare av godset Ängsö. Den ursprungliga kyrkan omfattade nuvarande långhus och korsarmar. Att kyrkan byggdes helt i tegel berodde förmodligen på att byggherren var resursstarkare än en vanlig landsortsförsamling och kunde svara för tegeltillverkning i den mängd som krävdes. Intrycket av ett påkostat bygge förstärks av de många ornamentala inslagen i fasadmurarna. Mitt på långhusets sannolikt spåntäckta tak placerades en klockförsedd takryttare. Kyrkorummet var valvslaget från början och tycks tämligen omgående ha fått sina dekorativa kalkmålningar, vilka finns kvar om än i fragmentariskt skick.

För mer historik kring kyrkan se kyrkobyggnaden/kyrkan samt bifogad PDF.